Làm cách nào để cài đặt NTFS-3G từ nguồn?


0

Tôi muốn cài đặt phiên bản NTFS-3G mới nhất trên hộp Yosemite của mình. Phiên bản mới nhất (tại thời điểm viết bài này) là 2014.2.15 đây . Tuy nhiên, chỉ có mã nguồn có sẵn và không có bất kỳ hướng dẫn nào về cách biên dịch hoặc cài đặt nó.

Tôi phải làm nó như thế nào?

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.