Công tắc WiFi của bạn tôi bị mờ đi. Làm thế nào tôi có thể sửa chữa nó?


1

Anh ta không thể bật WiFi. Đã thử thiết lập lại cài đặt mạng, nhưng chưa được khôi phục. Không jailbreak.

Câu trả lời:


0

Điều này rất có thể có nghĩa là chip / ăng-ten Wifi của anh ta bị "cháy". Bạn rất có thể có thể thay thế nó tại Apple Store hoặc thông qua một kỹ thuật viên được bên thứ 3 chấp thuận của Apple.


Được. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta và xem.
aidenh37
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.