Làm cách nào tôi có thể tự động chuyển sang loa ngoài mỗi khi tắt tai nghe bluetooth


0

Đây chỉ là một câu hỏi tiện lợi.

Tôi có một cặp tai nghe Bluetooth. Bất cứ khi nào chúng được bật, tôi muốn âm thanh đi qua chúng. Khi chúng bị tắt, tôi muốn âm thanh phát qua loa. Có một số loại ứng dụng / tiện ích tự động chuyển đổi thiết bị phát âm thanh dựa trên trạng thái của tai nghe Bluetooth của tôi không?


1
Đó không phải là mặc định? Tôi không có tai nghe, nhưng liên kết bluetooth với hệ thống âm thanh của tôi. Khi Hệ thống được bật, Âm thanh sẽ ở đó, nếu tắt, âm thanh sẽ chuyển qua mặc định mac. Tui bỏ lỡ điều gì vậy?
rwenz3l

Làm thế nào để bạn tắt tai nghe BT? Làm thế nào để hệ thống biết điều đó?
Buscar웃
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.