Điện thoại bị vô hiệu hóa sẽ không kết nối với wifi [trùng lặp]


0

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi đang cố gắng chuyển ảnh từ điện thoại cũ của mình và nó bị vô hiệu hóa nhưng không cho tôi tùy chọn bật wifi. Làm thế nào tôi có thể nhận được trên wifi?


1
iPhone kiểu gì, ý bạn là gì? Không còn có thẻ SIM trong đó? Nếu bạn nâng cấp lên phiên bản iOS mới nhất, bạn có thể chuyển ảnh bằng AirDrop.
Deesbek

Câu trả lời:


0

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản iOS mới nhất hoặc nếu bạn có thể kết nối với wifi ngoài để nâng cấp lên phiên bản iOS mới nhất, bạn có thể chuyển ảnh qua airdrop.

Airdrop sử dụng, cả wifi và bluetooth.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.