Tạo trình bày điểm sức mạnh bằng cách sử dụng ảnh iphone


1

Tôi có iPhone 5S và tôi muốn tạo bản trình bày powerpoint nhưng muốn giữ độ phân giải gốc của ảnh tôi chụp từ iPhone. Làm cách nào tôi có thể chèn ảnh từ iPhone vào bản trình bày điểm sức mạnh của mình VÀ giữ nguyên chất lượng của ảnh?

Cảm ơn!

Câu trả lời:


1

Khi bạn đã chèn pic trong PowerPoint, hãy sử dụng chức năng Nén nơi bạn có thể chọn độ phân giải hoặc giữ nguyên bản gốc.

độ phân giải

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.