Pix từ iPhone 6 hiển thị trên iCloud, nhưng không xuất hiện trên ứng dụng Ảnh mới của iMac


1

Sử dụng hệ điều hành mới nhất trên cả iPhone và iMac. Ảnh chụp từ iPhone không hiển thị trên ứng dụng Ảnh của iMac của tôi. Tôi đã bật "Luồng ảnh của tôi" trong tùy chọn iCloud của Ảnh. Tuy nhiên, họ đã từng xuất hiện trong vòng vài giây trên Aperture trên iMac.


bạn bật stream bao lâu rồi?
Ruskes

Tôi mất 15 phút để tải 9 bức ảnh từ ứng dụng iP6 sang Ảnh qua iCloud ... có vẻ hơi chậm, tôi mất 6 ngày để tải 26k ảnh lên iCloud, nơi tôi có thể nhìn thấy chúng trên iP6, tôi có Từ 35 xuống và 5 lên thông qua Điều lệ tôi đã sử dụng kết hợp wifi và Ethernet trong thời gian đó.
Todd
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.