iPhone với Outlook 2013


0

Gần đây tôi đã cài đặt Outlook 2013 trên iPhone 5C của mình. Nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ tùy chọn nào để thêm một liên hệ mới vào danh sách của tôi. Thứ hai, làm cách nào tôi có thể đồng bộ hóa danh bạ iCloud với Outlook 2013 được cài đặt trên iPhone 5C.


Một ảnh chụp màn hình sẽ hữu ích ... Bạn có thể bao gồm điều đó?
TheBro21

Câu trả lời:


1
  1. Mở ứng dụng Outlook trên iPhone của bạn
  2. Nhấn vào "Cài đặt"
  3. Nhấn vào Thêm tài khoản
  4. Từ màn hình mới, chạm vào "iCloud"
  5. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản iCloud của bạn

Bây giờ Outlook sẽ lấy tất cả email và danh bạ từ tài khoản iCloud của bạn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.