Phân vùng OSX không thành công


0

Tôi đã vấp phải lỗi khi tôi cố gắng phân vùng HD của mình cho phân vùng Ubuntu. Đầu tiên nó cứ nói rằng Partition Failed: Filesystem Verification failedvấn đề đó đã biến mất sau một thời gian. Có lẽ khi tôi sửa chữa quyền. Rồi nó cứ nói.Could not unmount disk "HD"

Tôi đã thử tháo đĩa bằng tay, mặc dù điều đó lại xuất hiện Filesystem verification failed.

Câu trả lời:


0

Có một giải pháp cho vấn đề của bạn:

Filesystem verification có thể được dừng bằng cách khởi động vào chế độ người dùng đơn, sau đó nhập theo thứ tự:

/sbin/fsck -fy
reboot

Could not unmount disklà bởi vì bạn có thể đang sử dụng nó. Hãy thử khởi động từ Recovery HD. Nếu sự cố vẫn còn, khởi động Recovery từ USB hoặc sử dụng Internet Recovery để phân vùng đĩa.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.