Microsoft RDP 8 cho Mac lưu cấu hình ở đâu


26

Tôi muốn tìm cách chia sẻ một số thông tin cấu hình Microsoft RDP với nhóm của mình.

Trường hợp Microsoft RDP 8 cho Mac lưu trữ các kết nối và cấu hình của nó?

Câu trả lời:


36

Nếu bạn muốn chia sẻ cấu hình, bạn có thể chọn mục tiêu trong Máy tính để bàn của tôi và nhấp chuột phải và chọn Xuất hoặc từ menu Microsoft Remote Desktop File, chọn Xuất.

Tệp chứa thông tin được hiển thị trong cửa sổ Microsoft Remote Desktop, tìm mọi mật khẩu được lưu trong Keychain của bạn, được đặt tại:

/Users/$USER/Library/Containers/com.microsoft.rdc.mac/Data/Library/Preferences/com.microsoft.rdc.mac.plist

Dường như không thể tìm thấy thư mục này trong High Sierra?
Brian D

@Brian D, tôi vừa cài đặt Microsoft Remote Desktop, 8.0.43 (Build 27325), trong macOS High Sierra và nó vẫn ở cùng vị trí như đã nêu trong câu trả lời của tôi. Theo như tôi có thể nói, không có gì thay đổi về mặt này và những gì được nêu trong câu trả lời của tôi vẫn còn hiệu lực và có thể áp dụng.
dùng3439894

@ user3439894 Tôi là một thằng ngốc và tìm kiếm nó trong GUI chứ không phải thiết bị đầu cuối. Bạn nói đúng
Brian D

1
@Brian D, Mặc dù người ta chắc chắn có thể truy cập nó từ Terminal, tuy nhiên nó vẫn có thể truy cập được từ Finder. Bấm phím Tùy chọn trong khi nhấp vào menu Go trong Finder và Thư viện sẽ xuất hiện.
dùng3439894

4
@BlackSheep, Mật khẩu được lưu trữ trong Keychain của Người dùng và có thể được nhìn thấy trong Keychain Access.app trong / Ứng dụng / Tiện ích /.
dùng3439894
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.