Các lựa chọn thay thế cho các tuyến đường được đề xuất


2

Bản đồ Apple hiển thị "1 trong 3 tuyến đường được đề xuất".

Làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy các lựa chọn thay thế?


1
Không phải các tuyến đường thay thế hiển thị màu nhạt hơn và chạm vào đường thay thế chuyển màu tối hơn sang màu đó trong khi tuyến đường tập trung trước đó giờ sáng hơn?
dùng3439894

@ user3439894 thêm nhận xét của bạn làm câu trả lời.
njboot

Câu trả lời:


1

Khi Apple Maps hiển thị các tuyến đường thay thế, chúng sẽ xuất hiện với màu sáng hơn sau đó là tuyến chính và chạm vào tuyến đường thay thế sẽ chuyển màu tối hơn sang tuyến đường đó, thay đổi chi tiết tuyến đường, trong khi tuyến đường tập trung trước đó giờ là tuyến đường nhẹ hơn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.