Tiêu điểm trên Yosemite không khởi chạy Ứng dụng


0

Tiêu điểm Yosemite của tôi không bắt đầu ứng dụng nữa. Tôi có xu hướng sử dụng nó để khởi động nhanh các ứng dụng như Terminal, nhưng bây giờ nó chỉ bị treo ...

Bất kỳ ý tưởng để sửa chữa nó?


Đáng buồn thay sau khi hoàn thành lập chỉ mục, nó vẫn không khởi chạy ứng dụng ...
McGafter

Câu trả lời:


1

Nó có thể được lập chỉ mục hoặc có thể có một chỉ mục bị hỏng. Mở Spotlight và kiểm tra thanh tiến trình Lập chỉ mục. Nếu đó không phải là hiện tại, hãy thử vào Spotlight PrefPane trong System Preferences và buộc một chỉ mục.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.