Tôi cần bao nhiêu dung lượng cho một iPad để lập trình iOS? [đóng cửa]


-3

Không gian lưu trữ tốt cho iPad để lập trình iOS là gì? Tôi nên mua model 16 GB hay model 32 GB? 16 GB sẽ nhỏ đối với lập trình iPad và iOS?

Câu trả lời:


2

Bạn cần nhiều dung lượng như ứng dụng của bạn cần phải được cài đặt, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào loại ứng dụng bạn đang phát triển và số lượng ứng dụng bạn định cài đặt cùng một lúc.

iOS sử dụng tối đa khoảng 4 GB, còn lại 12 GB trên model 16 GB. Các ứng dụng lớn nhất trên App Store hiếm khi lớn hơn vài gigabyte, vì vậy điều này sẽ ổn cho việc đó.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.