Thư iPhone không hiển thị địa chỉ email nữa


6

Tôi đã từng có thể nhấp vào tên của người gửi hoặc người nhận và nó sẽ hiển thị thông tin liên hệ với địa chỉ email của người gửi / người nhận được tô sáng màu xanh nếu tôi có nhiều địa chỉ email được lưu cho liên hệ. Nó không làm điều này nữa. Làm thế nào để tôi kích hoạt lại?

Câu trả lời:


4

Nhấp vào tên người gửi hoặc tên người nhận từ trong tiêu đề e-mail của ứng dụng Thư iOS sẽ mở trang thông tin liên hệ. Điều này là vô cùng đáng tiếc vì đôi khi một liên hệ có thể có một vài địa chỉ email liên quan đến nó. Trong những trường hợp này, không thể xác định địa chỉ e-mail của người nhận / người gửi từ trong ứng dụng thư iOS.

Cách khắc phục duy nhất cho vấn đề này là sử dụng một ứng dụng thư khác không mã hóa người dùng theo những cách hữu ích như vậy.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.