Làm cách nào để lật một video được ghi ngược


3

Tôi đã quay video lộn ngược trên iPad Air 2. Làm cách nào để lật nó. Tôi vặn nó bằng ngón tay, nhưng nó sẽ không ở lại.

Câu trả lời:


3

Điều này hoạt động trên máy Mac của tôi với OS X Yosemite 10.10.4. Mở nó trong Quicktime. Trong menu chỉnh sửa nên có các tùy chọn để xoay. Một khi bạn đã làm điều đó chỉ cần xuất video xoay theo định dạng bạn muốn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.