Khôi phục các tệp đã bị xóa khỏi SSD của MacBook Retina


4

Tôi cần khôi phục các tập tin đã xóa từ MacBook Retina của tôi. Các tệp đã bị xóa bởi một bản cập nhật ứng dụng và không đưa nó vào Thùng rác.

Có thể khôi phục các tập tin từ SSD? Tôi đã sử dụng các chương trình trong quá khứ hoạt động trên đĩa cứng, và tự hỏi liệu có thứ gì tương tự tôi có thể sử dụng cho SSD không.

Câu trả lời:


2

Thật không may, hầu hết các chương trình cơ sở SSD thường xóa sạch các trang ngay sau khi chúng được đánh dấu là miễn phí bởi hệ điều hành gửi lệnh Trim , vì vậy trừ khi bạn chỉ xóa nó trong vài giây qua, về cơ bản bạn không gặp may .

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.