Có cách nào để tìm kiếm hình ảnh bằng hình ảnh trong công cụ tìm Mac không?


5

Phiên bản Mac là OS X EI Capitan Điều tôi muốn giống như google image Tìm kiếm theo dịch vụ hình ảnh nhưng vùng tìm kiếm là một thư mục cụ thể của đĩa Mac của tôi.


Không, không có gì như thế này hiện có sẵn trong OS X (ít nhất là không có gì trong HĐH). Có thể có một số ứng dụng của bên thứ ba thực hiện điều này ... nhưng tôi không biết về bất kỳ ứng dụng nào.
Charlie74

Sẽ PhotoSweeper được một cái gì đó phù hợp không?
orkoden

Vấn đề với PhotoSweeper là trước tiên bạn cần thêm hình ảnh vào và sau đó chạy so sánh. Điều đó có lẽ sẽ không dễ dàng để thêm tất cả hình ảnh của bạn trên tất cả các ổ đĩa của bạn. Thậm chí có thể không đối phó?
wide_eyed_pupil

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.