Safari vẫn lưu trữ bộ nhớ cache ngay cả khi bật chức năng Tắt vô hiệu hóa Caches


6

Tôi đang gỡ lỗi JavaScript trên iPhone của mình và tôi không thể yêu cầu Safari dừng lưu trữ các tệp JavaScript. Tôi đã bật "Vô hiệu hóa bộ nhớ cache" trong menu phát triển và đã xóa bộ nhớ cache nhiều lần nhưng như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình này, một số tệp tập lệnh vẫn được lưu trong bộ nhớ cache:

Trình gỡ lỗi mạng

Cách duy nhất tôi tìm thấy để xóa hoàn toàn bộ đệm là xóa tất cả nội dung khỏi Safari mặc dù cài đặt điện thoại của tôi.

Đồng thời, tất cả các yêu cầu được trả về bởi máy chủ đều cấm lưu trữ thông qua các tiêu đề phản hồi:

Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0

1
Câu hỏi này không đặc biệt về bất kỳ mã nào, vì vậy tôi cảm thấy nó không thuộc về Stack Exchange.
ecnepsnai

Câu trả lời:


1

Vô hiệu hóa Caches dành cho Safari trên OS X, không dành cho Safari trên thiết bị iOS được kết nối của bạn.
Bạn không thể tắt bộ nhớ cache trên Safari trên iOS.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.