Tháo camera khỏi màn hình khóa


3

Có cách nào để loại bỏ camera khỏi màn hình khóa iPhone trên iOS 9-10 mà không vô hiệu hóa hoàn toàn camera không?


1
Không, là câu trả lời ngắn.
tubedogg

Câu trả lời:


-1

Điều này là không thể nếu không jailbreak.
Nếu thiết bị đã được jailbreak, bạn có thể sử dụng mikoto : Hệ thống iOS & gt; Màn hình khóa & gt; Vô hiệu hóa Camera.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.