Có thể sắp xếp các tài khoản người dùng trong hộp thoại đăng nhập?


8

Điều này có thể thay đổi thứ tự của các tài khoản người dùng khác nhau trong hộp thoại đăng nhập không?

Câu trả lời:


1

Đâ là một câu hỏi tuyệt vời. Một hack chưa được tạo ra cho điều này. Giải pháp tạm thời duy nhất mà tôi biết (tôi đã từng muốn làm điều tương tự) là thêm khoảng trắng vào đầu tên người dùng để sắp xếp chúng (một khoảng trắng sẽ xuất hiện đầu tiên, hai khoảng trắng sẽ xuất hiện thứ hai nếu tôi nhớ chính xác).

Tôi chắc chắn rất thích nhìn thấy ai đó tìm thấy tệp pref nơi nó sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái để nó có thể bị hack một chút, mặc dù tôi có thể tưởng tượng nó sẽ không phải là thứ dễ thay đổi nhất và ai đó sẽ phải viết một loại nào đó của kịch bản cho nó.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.