Sử dụng webcam được kết nối với MacBook bên trong thùng chứa Docker


4

Có ai đã tìm ra cách sử dụng webcam bên ngoài được kết nối với MacBook bên trong thùng chứa Docker chưa?

Tôi đọc rằng tôi phải chuyển lá cờ này --device /dev/video0để chạy docker, nhưng tôi có MacBook và không có /dev/video0.

Máy chủ: MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
Webcam ngoài: Logitech C922 Pro Stream
Docker container:wusuopu/python-opencv3-dlib:py3.5

PS: Tôi không có máy ảnh iSight nữa, tôi lấy nó ra.

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.