IPad của tôi liên tục hỏi tôi mật khẩu tài khoản iTunes của tôi


4

Nó liên tục hỏi tôi mật khẩu, ngay cả khi tôi đang sử dụng các ứng dụng khác như Mail.

Câu trả lời:


5

Hãy thử thiết lập lại - giữ nút home và nút nguồn cho đến khi logo táo xuất hiện.

Tôi gặp vấn đề tương tự khi tôi tải xuống bản cập nhật ứng dụng, nhưng bị mất wifi và nó bị vướng vào một vòng lặp và thiết lập lại dường như đã giải quyết nó.


2

Nếu thiết lập lại như Jaydles đề xuất không hoạt động, đồng bộ hóa nó với máy tính với iTunes đã được đăng ký với tài khoản của bạn sẽ giải quyết vấn đề.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.