Xóa toàn bộ Thư viện ảnh iCloud bằng Windows


3

Phương pháp cũ:

  1. Nhấp vào 'Chọn Ảnh' ở trên cùng
  2. Chọn bức ảnh đầu tiên
  3. Cuộn tất cả xuống phía dưới
  4. Giữ phím Shift và nhấp vào ảnh cuối cùng (điều này sẽ chọn mọi thứ ở giữa)
  5. Nhấp vào 'Xóa' ở trên cùng

Cái này không hoạt động nữa

Tôi cần một cách nhanh chóng để xóa 10.000 ảnh khỏi iCloud của mình mà không cần chọn từng ảnh thủ công bằng Windows.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.