Cập nhật macOS Sierra Cập nhật không thể xác minh được


8

Tôi đã thử cập nhật MBP mới của mình từ macOS Sierra 10.12 đến 10.12.3 bằng App Store. Tôi có thể thấy rằng việc tải xuống tệp cập nhật kết thúc trong App Store. Tôi cũng nhận được lời nhắc để khởi động lại. Máy khởi động lại sau khi phê duyệt và nó bắt đầu quá trình cập nhật. Bản cập nhật đột nhiên dừng lại và hiển thị thông báo lỗi:

"Cập nhật macOS Sierra" không thể được xác minh.
Bạn có thể thử cập nhật lại trong App Store sau khi khởi động lại.

Tôi chụp ảnh màn hình.

macOS Sierra Update không thể được xác minh

Sau khi nhấn Restart, máy khởi động lại và phiên bản macOS Sierra vẫn là 10.12. Tôi đã thử vài lần để cập nhật lại bằng App Store nhưng nó bị kẹt với cùng một vấn đề. Bất kỳ gợi ý làm thế nào để hoàn thành cập nhật lên 10.12.3?

Câu trả lời:


7

Tôi đã có thể cập nhật bằng cách sử dụng trình cập nhật kết hợp cho 10.12.3. Tệp DMG có thể được tải xuống bên ngoài App Store và tôi có thể biết rõ rằng tệp đó tốt vì nó tự xác minh.


Bạn có nhận được bản cập nhật mac os sierra 10.12.5 từ AppStore không, hay một lần nữa trình cập nhật kết hợp tức là support.apple.com/kb/DL1918?viewlocale=en_US&locale=en_US ??
Mohsin Khubaib Ahmed

Không, nó hoạt động trơn tru ít nhất là cho tôi vào ngày 10.12.5.
f01
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.