Làm cách nào để thêm Twitter vào Trung tâm thông báo trong iOS 5?


4

Tôi vừa có 4S mới và không thấy thông báo bật lên từ Twitter. Tôi đang sử dụng ứng dụng Twitter cho iPhone. Làm cách nào tôi có thể bật tweet mới trong trung tâm thông báo?

Câu trả lời:


4

Rất may, các tweet mới trong Twitter không thể được thêm vào trung tâm thông báo. Nó sẽ chỉ thông báo cho bạn trong trung tâm thông báo nếu bạn đề cập hoặc nhận được tin nhắn trực tiếp.

Có thể tìm thấy cài đặt cho thông báo Twitter trong Settings->Notification Centre

Trung tâm thông báo Twitter

Đồng thời đảm bảo rằng Twitter của bạn được thiết lập chính xác trong Settings-> Twittersau khi cài đặt ứng dụng Twitter.

Cài đặt Twitter


Twitter không được liệt kê trong Cài đặt -> Trung tâm thông báo ... Tại sao lại như vậy?
cellu

@cellu Bạn đã khởi chạy ứng dụng Twitter kể từ khi nhận được điện thoại mới chưa?
CajunLuke

1

Đi vào Cài đặt và tìm ứng dụng Thông báo và bạn sẽ thấy được liệt kê ở đó tất cả các ứng dụng bạn có trong iOS. Chọn tài khoản Twitter của bạn. Bạn sẽ thấy một cái gì đó tương tự hoặc giống như màn hình hiển thị bên dưới. Từ đó bạn có thể định cấu hình Twitter cho Trung tâm thông báo. Hi vọng điêu nay co ich.

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.