Thay thế khóa MacBook Air Kensington


8

MacBook Air không có khe khóa Kensington. Những lựa chọn khác có sẵn để bảo vệ nó khỏi trộm cắp?

Câu trả lời:


1

Plugspy của Celmaro tuyên bố bảo mật MacBook Air bằng cách theo dõi trạng thái kết nối MagSafe của nó:

Plug Spy tự động kích hoạt khi màn hình của bạn bị khóa và bắt đầu âm thanh cảnh báo âm lượng lớn khó chịu và gửi thông báo Growl khi MacBook của bạn được rút ra khỏi bộ điều hợp nguồn MagSafe.Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.