Dịch vụ QuickLookUIService sử dụng năng lượng đáng kể


4

Sau khi nâng cấp macOS High Sierra, tôi nhận thấy "QuickLookUIService" luôn nằm trong danh sách "Sử dụng năng lượng đáng kể". Có ai có vấn đề tương tự? Và có bất kỳ đề nghị về điều này?

MacBook Pro (Retina, 15 inch, Giữa năm 2014)

Phiên bản 10.13.1

QuickLookUIService


Điều này là bình thường để tạo hình thu nhỏ nhìn nhanh và xử lý tệp trong nền. Bạn có trải nghiệm điều này sau khi để máy chạy mà không ngủ trong vài giờ hoặc qua đêm kết nối với nguồn điện?
bmike

Vâng. Nhưng tôi đã cố gắng khởi động lại và nó đã biến mất. Tôi đoán khi tôi nhanh chóng nhìn một cái gì đó, nó sẽ bị mắc kẹt một lần nữa. Nếu nó không tôi sẽ cho bạn biết.
musa
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.