Làm cách nào để tạo ảnh chụp nhanh vĩnh viễn của bản sao lưu Time Machine


3

Tôi đã cài đặt sạch máy Mac của mình và tiếp tục sử dụng ổ đĩa Time Machine tương tự. Tôi muốn giữ lại bản sao lưu cuối cùng trước khi tôi cài đặt sạch, nhưng Time Machine sẽ xóa các bản sao lưu cũ khi ổ đĩa đầy.

Làm thế nào tôi có thể sao chép một bản sao lưu mà không lo nó sẽ bị xóa?

Dự đoán đầu tiên của tôi là chỉ thực hiện một bản sao, nhưng tôi không chắc điều này sẽ hoạt động do cấu trúc của bản sao lưu Time Machine.


Bạn có ổ đĩa riêng có thể được sử dụng đầy đủ để lưu trữ bản sao này không? - Hay bạn muốn lưu trữ bản sao trên cùng ổ đĩa với bản gốc?
jksoegaard

@jksoegaard Tôi đang sử dụng cùng một ổ đĩa ngoài. Nó khá lớn, vì vậy một ảnh chụp nhanh sẽ không phải là vấn đề lớn.
Michael Ozeryansky

Câu trả lời:


2

Tôi đã quyết định sử dụng rsync để tạo một bản sao lưu trữ. Trang web này cũng đề cập đến các liên kết cứng vì vậy tôi tin rằng một kho lưu trữ rsync sẽ ổn.

Tôi đang sử dụng lệnh này:

rsync -vahW [source] [target]

Điều này VÌ THẾ đề cập -W là tốt nhất để tăng tốc các bản sao mạng cục bộ, cộng với tôi đang làm một bản sao mới nên không cần phải phân biệt.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.