Mac Pro cũ: Windows? GPU?


4

Gần đây tôi đã nhận được một chiếc Mac Pro 1.1 cũ miễn phí và đang tự hỏi những gì cần thiết để chạy nó trên Windows. Tôi biết rằng bạn cần Boot Camp trước Windows 7, vì nó không hỗ trợ EFI, nhưng tôi có cần cài đặt MacOS để làm Boot Camp để làm Windows 10 không? Nó chỉ chính thức hỗ trợ tối đa Lion vì nó là 32 bit và tôi không còn máy Mac để tạo đĩa cài đặt.

Nó cũng không đi kèm với GPU và tôi nghe nói rằng GPU hậu mãi không được EFI hỗ trợ, vì vậy bạn không có màn hình khởi động, nhưng một khi HĐH được khởi động thì chúng hoạt động. Tôi có Lightning Lightning 290X, tôi có cần phải có GPU cũ do Apple hỗ trợ để cài đặt HĐH không?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.