Làm cách nào để ẩn thanh đường dẫn trong Mac Terminal


8

Có một thanh bên dưới thanh tiêu đề của thiết bị đầu cuối Mac hiển thị đường dẫn mà thiết bị đầu cuối đang mở. Tôi khá chắc chắn rằng điều này đã xuất hiện gần đây và tôi muốn xóa nó. Là có một cách?

Nhấn mạnh:

Câu trả lời:


17

Đây là thanh tab (lưu ý biểu tượng dấu cộng ở bên phải để mở tab mới).
Miễn là bạn chỉ có một tab được mở trong cửa sổ Terminal, bạn sẽ có thể ẩn nó bằng cách chọn "Hide Tab Bar" từ menu "View".


1
Cảm ơn bạn! Vấn đề được giải quyết. Tôi phải nhấn tổ hợp phím đó đã kích hoạt nó.
barry

1
Xảy ra với tất cả chúng ta :)
Gero
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.