Câu hỏi về Apple ID cho iPad được mua làm quà tặng


8

Tôi đã đặt mua iPad mới cho chồng và sử dụng Apple ID & mật khẩu của mình. Làm thế nào anh ta có thể thay đổi thành ID của mình khi iPad đến đây? Anh ấy sẽ muốn thành lập riêng của mình vì chúng tôi không có cùng sở thích về âm nhạc và phim ảnh.

Câu trả lời:


9

Apple không tải trước bất cứ thứ gì lên iPad được đặt hàng, vì vậy bạn chỉ cần đưa cho anh ta hộp. Anh ta sẽ được hỏi nếu anh ta muốn đăng ký nó và cũng được hướng dẫn sử dụng ID Apple hiện tại nếu anh ta có.

Nếu vì lý do nào đó bạn đã mở nó để "đảm bảo mọi thứ hoạt động", chỉ cần truy cập ứng dụng cài đặt. đặt lại -> xóa tất cả nội dung và cài đặt và anh ta sẽ thực hiện tất cả các bước thiết lập và nhập thông tin đăng nhập của mình.

Bạn có thể đi từng cái một và loại bỏ những thứ bạn đã thêm, nhưng đây là cách dễ nhất để đưa nó ra khỏi trải nghiệm. Bạn có thể xây dựng sự hồi hộp bằng cách đưa anh ấy đến http://appleid.apple.com và tạo một ID Apple để anh ấy sẵn sàng đi khi bất ngờ đến.

Hãy vui vẻ và cho anh ấy biết chúng tôi đang ở đây với câu trả lời cho các câu hỏi iPad.


Nói chính xác hơn: ID Apple bạn đã sử dụng khi đặt hàng chỉ được sử dụng để cho phép bạn cập nhật đơn hàng sau.
Josh Lee
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.