Làm cách nào tôi có thể tắt cử chỉ trên một không gian làm việc cụ thể?


3

Có thể tắt cử chỉ trackpad mà tôi không muốn kích hoạt trên một không gian làm việc cụ thể không?

Tôi có toàn màn hình hộp ảo trên một trong các không gian làm việc của mình và tôi muốn các cử chỉ chuột không kích hoạt khi tôi ở trên không gian làm việc đó.

Câu trả lời:


4

Đây không phải là một tính năng được cung cấp bởi OS X.

Bạn phải vô hiệu hóa các cử chỉ không mong muốn trong Tùy chọn hệ thống → Bàn di chuột và sau đó sử dụng công cụ của bên thứ ba để kích hoạt cử chỉ tùy chỉnh.

Ví dụ. Bạn có thể dùng BetterTouchTool để xác định cử chỉ trên một mỗi ứng dụng nền tảng. Điều này sẽ cho phép đơn giản là không đặt bất kỳ cử chỉ nào cho hộp ảo.

enter image description here

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.