Tôi có cần phải làm gì sau khi nâng cấp RAM không?


5

Tôi vừa thay thế thanh RAM 1GB trong Macbook Pro thời kỳ 2007 bằng thanh RAM 2GB. Nó đã có Mountain Lion được cài đặt trên đó.

Có bất cứ điều gì tôi cần làm như cấu hình một cái gì đó trong System Preferences hoặc chạy một lệnh trong Terminal để đảm bảo tất cả các ứng dụng và công cụ hậu trường đều tận dụng RAM tăng?

Tôi đang hỏi với giả định rằng một số ứng dụng có thể đã ghi chú về lượng RAM ban đầu của máy khi ứng dụng được cài đặt và vẫn có thể tự tối ưu hóa với lượng RAM cũ.

Câu trả lời:


7

Không có gì khác sau đó kiểm tra xem HĐH có phát hiện ra sự thay đổi không. Để làm điều đó, hãy nhấp vào biểu tượng Apple (ở góc trên bên trái), sau đó là About This Mac, sau đó bạn sẽ thấy lượng RAM mới được liệt kê ở đó. Nếu không thì tôi không chắc máy tính của bạn đang hoạt động như thế nào.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.