Làm cách nào để xem tôi có bao nhiêu nhạc trong iTunes?


8

Phiên bản iTunes mới đã mang lại một số thay đổi. Và tôi nhận ra rằng nó sẽ không hiển thị nữa tôi có bao nhiêu nhạc.

Nó được sử dụng để nói kích thước và tổng thời gian chơi ở dưới cùng của cửa sổ, nhưng giờ nó đã biến mất. Tôi có thể ghi lại chỉ số? Hoặc cách dễ nhất để kiểm tra kích thước thư viện nhạc của tôi là gì?

Câu trả lời:


9

Bạn có thể đưa các chi tiết đó trở lại ở cuối màn hình bằng cách nhấp vào Hiển thị Thanh trạng thái trong menu Xem hoặc nhấn /.


-2

Đi tới Cài đặt, rồi Chung, rồi Giới thiệu và nó sẽ liệt kê bao nhiêu bài hát, video, ảnh, v.v. mà bạn có.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.