Làm thế nào để bạn tải Chứng chỉ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào iPhone?


Câu trả lời:


8

Trước tiên, bạn sẽ cần có được chứng chỉ SSL, gửi nó cho bạn qua email hoặc lấy nó từ một trang web. Sau khi mở (ví dụ như nhấn vào tệp đính kèm email), quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.

 1. Trên màn hình Cài đặt hồ sơ , chạm vào Cài đặt .

  Màn hình * Cài đặt hồ sơ *

 2. Một thông báo cảnh báo rằng Cài đặt cấu hình này sẽ thay đổi cài đặt trên iPhone của bạn sẽ xuất hiện. Nhấn Cài đặt ngay .

  nhập mô tả hình ảnh ở đây

 3. Nếu thiết bị của bạn là Pin được bảo vệ, bạn sẽ được nhắc nhập thiết bị.

 4. Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu của chứng chỉ. Chạm vào nút Tiếp theo ở góc trên cùng bên phải của màn hình, khi mật khẩu đã được nhập.

  nhập mô tả hình ảnh ở đây

 5. Chứng chỉ sẽ được cài đặt và một màn hình với chứng chỉ mới sẽ được hiển thị.

  nhập mô tả hình ảnh ở đây


1
Câu trả lời tuyệt vời, ảnh chụp màn hình đẹp.
Paul Wagland
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.