Làm thế nào để lâu đài hai lần trong một trò chơi


9

Một câu hỏi đơn giản: Giả sử rằng tôi đang chơi như White, làm thế nào tôi có thể lâu đài hai lần trong một trò chơi?

Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này sau khi xem trò chơi sau đây từ hồ sơ cờ vua của Tim Krabbe " Số lượng lớn nhất của các lâu đài " , trong đó các lâu đài Trắng hai lần.

Heidenfeld - Kerins, Dublin 1973
1. e4 e6 2. d4 d5 3. be3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. NF3 Qb6 8. Qd2 C4 9. be2 Na5 10. OO f5 11. Ng5 Be7 12. g4 Bxg5 13. fxg5 Nf8 14. gxf5 exf5 15. BF3 Be6 16. Qg2 O-OO 17. NA3 Ng6 18. Qd2 f4 19. Bf2 BH3 20. Rfb1 BF5 21. NC2 h6 22. gxh6 Rxh6 23. Nb4 Qe6 24. QE2 NE7 25. b3 Qg6 + 26. Kf1 Bxb1 27. bxc4 dxc4 28. Qb2 Bd3 + 29. Ke1 Be4 30. QE2 Bxf3 31. Qxf3 Rxh2 32. d5 Qf5 33. OOO Rh3 34. QE2 Rxc3 + 35. KB2 Rh3 36. d6 Nec6 37. Nxc6 Nxc6 38. e6 Qe5 + 39. Qxe5 Nxe5 40. d7 + Nxd7 0-1

2
Lâu đài thứ hai thực sự là bất hợp pháp, người chơi muốn giảm thiểu vị trí thua cuộc của mình . reddit.com/r/chess/comments/2wr5c3/
Manoj Kumar

2
Bạn luôn có thể lâu đài hai lần, cùng một phía, song song, trên cùng một di chuyển.
Michael

3
1) bạn hoặc đối thủ của bạn thực hiện một động thái bất hợp pháp. 2) bạn lâu đài. 3) bạn hoặc đối thủ của bạn nhận thấy di chuyển bất hợp pháp đủ sớm để thiết lập lại vị trí. 4) bây giờ bạn có thể lâu đài một lần nữa. :-)
Noam D. Elkies

Câu trả lời:


19

Câu trả lời rất đơn giản và đơn giản: Bạn không thể lâu đài hai lần mà không vi phạm các quy tắc. Cơ hội duy nhất cho điều này xảy ra là việc di chuyển bất hợp pháp (lâu đài thứ hai) không được chú ý cho đến khi trò chơi kết thúc với kết quả được chấp nhận.


1
Vậy ý bạn là trong trò chơi Heidenfeld - Kerins, Dublin 1973, Heidenfeld đã ném hai lần bất hợp pháp?
Sebastien FERRAND

7
@Sebastien FERRAND Vâng, tất nhiên. Điều kiện cần thiết là Vua KHÔNG PHẢI di chuyển trước khi ném đá rõ ràng đã bị vi phạm trong lần xếp thứ hai.
jk - Tái lập Monica

5
Heidenfeld lén lút già nua đó
Sebastien FERRAND 6/11/2015
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.