Câu hỏi được gắn thẻ «rules»

Các câu hỏi liên quan đến các quy tắc của cờ vua


6
Khi nào có thể đúc?
Có thể sử dụng castling nếu bất kỳ hình vuông nào liên quan đến lâu đài đang bị tấn công, hay đây chỉ là vấn đề nếu các hình vuông được di chuyển bởi nhà vua đang bị tấn công chứ không phải những hình vuông được di chuyển bởi …
68 rules  kings  castling  rooks  check 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.