Câu hỏi được gắn thẻ «tournament»

Một loạt các trò chơi cờ vua giữa một số người chơi, những người cạnh tranh cho một bộ giải thưởng. Các giải đấu cờ vua có các định dạng và thể loại khác nhau, và chúng có thể được mở hoặc chỉ bằng lời mời
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.