Câu hỏi được gắn thẻ «software»

Các câu hỏi về phần mềm liên quan đến cờ vua, nhưng không bao gồm các công cụ chơi cờ; có một thẻ cụ thể hơn cho những câu hỏi đó, thẻ [engine].

9
Có một phần mềm đào tạo mở trực tuyến tốt?
Có rất nhiều trang web để huấn luyện chiến thuật của bạn, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ trang web nào để mở tiết mục. Tôi đang tìm kiếm một cái gì đó tương tự như 'Huấn luyện viên vị trí cờ vua' nhưng trực tuyến, nơi tôi …
31 opening  software 5
Phần mềm mở thực hành tiết mục
Tôi đang phát triển một tiết mục mở đầu cho màu trắng dựa trên d4 và c4. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ ổn thôi, nhưng điều tôi đang tìm kiếm là một chương trình cờ vua có thể thực hiện kiến ​​thức tiết mục của tôi. Về cơ bản, …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.