Câu hỏi được gắn thẻ «training»

Các câu hỏi liên quan đến đào tạo cờ vua


5
Con đường học cờ vua
Tôi đã quyết định trở thành một người chơi cờ giỏi hơn. Tôi chơi hàng ngày trực tuyến và đôi khi với bạn bè của tôi ngoại tuyến là tốt. Tôi cũng đã bắt đầu nghiên cứu mở. Rất khó để có được hướng đi đúng đắn. Tôi nên di …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.