Câu hỏi được gắn thẻ «strategy»

Các câu hỏi liên quan đến lý luận đằng sau một động thái, kế hoạch hoặc ý tưởng

11
Có phải cờ vua là một trò chơi giải quyết?
Cờ vua là một trò chơi tổng bằng không của các quyết định hạn chế. Số lượng di chuyển có thể có tại bất kỳ điểm nào và số trạng thái có thể có của bảng, đều hữu hạn. Tic-Tac-Toe, là một trong những ví dụ dễ nhất về một …
24 strategy  theory 

7
Những lý do tại sao tôi không nên cố gắng mang theo một Hiệp sĩ với Giám mục của mình nếu điều đó sẽ dẫn đến những con tốt gấp đôi?
Chẳng hạn, trong Ruy Lopez, sau NN - NN1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 | <Bắt đầu << Trở lại lật Tiếp theo >> End> | Tại sao tôi không nên lấy Hiệp sĩ? 4 Bxc6 dxc6 Bây giờ Đen có một con tốt gấp đôi. Nó …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.