Câu hỏi được gắn thẻ «french-defense»

Phòng thủ của Pháp bắt đầu bằng 1. e4 e6 2. d4 d5. Đen có kế hoạch chơi một thiết lập vững chắc và tranh giành trung tâm của trắng bằng các nước đi như c5 và Nc6. Hạn chế lớn nhất đối với Phòng thủ Pháp là quân ô vuông sáng của quân đen bị quân tốt e6 bao vây.3
Pháp hay Caro Kann?
Tôi thấy người Pháp hung hăng hơn, vì màu đen dễ dàng chơi với các nữ hoàng và nói chung là một trận tuyết lở. Tuy nhiên, bạn tôi tranh luận rằng Caro tốt hơn Pháp vì Caro cũng cho phép mở rộng khu vực nữ hoàng, nhưng "bạn có …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.