Câu hỏi được gắn thẻ «middlegame»

Câu hỏi về trò chơi trung gian. Phần giữa là giai đoạn của trò chơi sau khi phần mở đầu đã hoàn thành và hầu hết các mảnh đã được phát triển, nhưng trước phần cuối của trò chơi. Trong trò chơi trung gian, các kế hoạch thường xoay quanh việc cố gắng cải thiện vị trí của bản thân và giành được vật chất từ ​​đối thủ, hoặc đôi khi, giao bạn đời cho đối phương.
6
Tại sao mở sách rất phổ biến?
Như tiêu đề ở trên, tại sao mở sách rất phổ biến? Tôi chắc chắn rằng hầu hết người chơi đều biết rằng sách midgame và endgame cuối cùng quan trọng hơn nhiều để cải thiện sức mạnh cờ vua của một người. Điều đó không có nghĩa là việc …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.