Câu hỏi được gắn thẻ «sicilian-defense»

Quốc phòng Sicilia là sự mở đầu được đưa ra bởi các động thái 1. e4 c5 và đây là một trong những câu trả lời phổ biến nhất cho 1. e4 của người da trắng.

4
Hậu quả của a6 sớm ở Sicilia là gì?
Có lần tôi gặp một đối thủ sử dụng a6 rất sớm trong trận khai mạc Sicilia của anh ta. NN - NN1. e4 c5 2. Nf3 a6 | <Bắt đầu << Trở lại lật Tiếp theo >> End> | Điều gì có thể là mục tiêu của anh ta …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.