Câu hỏi được gắn thẻ «rooks»

Các câu hỏi liên quan đến Rook.

6
Khi nào có thể đúc?
Có thể sử dụng castling nếu bất kỳ hình vuông nào liên quan đến lâu đài đang bị tấn công, hay đây chỉ là vấn đề nếu các hình vuông được di chuyển bởi nhà vua đang bị tấn công chứ không phải những hình vuông được di chuyển bởi …
68 rules  kings  castling  rooks  check 2
Liệu nguyên tắc của GM Larry Kaufman về sự dư thừa của các phần chính mà thực sự tồn tại? Hoặc hiệu ứng này có thể được gây ra bởi số lượng Chân thay thế?
Sau đây là trích đoạn từ Đánh giá sự mất cân đối vật chất của GM Larry Kaufman. Tôi đặt các ký tự in đậm mọi thứ quan trọng cho câu hỏi này. https://www.chess.com/article/view/the-evalu-of-m vật liệu-balances-by-im -larry-kaufman VIỆC TRAO ĐỔI Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang thảo luận về …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.