Câu hỏi được gắn thẻ «knights»

Các câu hỏi liên quan đến Hiệp sĩ
9
Khai mạc với hiệp sĩ
Gần đây tôi tình cờ thấy một trò chơi được Napoleon (người da trắng) cố tình chơi, nơi anh ta mở ra 1. Nc3và tiếp tục giành chiến thắng. Tôi chưa bao giờ thấy một trò chơi khác không mở bằng một con tốt. Liệu một hiệp sĩ mở có …
19 opening  knights 


3
Vấn đề năm hiệp sĩ
Nhiều năm trước, tôi đã thấy một vấn đề liên quan đến ba con tốt trắng quảng bá cho các hiệp sĩ và kết thúc với một vòng năm hiệp sĩ bao vây nhà vua giao phối. Có ai biết vị trí bắt đầu? Một vài suy nghĩ nữa: (1) …
15 knights 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.