Một hiệp sĩ có thể di chuyển qua tất cả các ô vuông từ vị trí ban đầu của nó?


25

Tôi rất bối rối về điều này. Tôi đã googled nó và đọc về các tour du lịch của hiệp sĩ, tuy nhiên tất cả họ bắt đầu từ các vị trí bất hợp pháp. Tôi muốn biết nếu một hiệp sĩ có thể di chuyển qua tất cả các ô vuông từ vị trí ban đầu của nó (ví dụ: b8, g8, b1 và g1).


10
Nếu hiệp sĩ đáp xuống tất cả các ô vuông trong tour của mình, đến một lúc nào đó, nó sẽ chạm vào từng "ô vuông ban đầu". Vì vậy, hãy tham gia một trong những chuyến tham quan bạn đã xem và sử dụng một trong những hình vuông ban đầu làm điểm bắt đầu và theo dõi chuyến tham quan từ đó. Khi bạn đến "kết thúc", hãy quay lại từ đầu cho đến khi bạn quay lại hình vuông ban đầu mà bạn đã sử dụng làm điểm bắt đầu.
GreenMatt

3
@GreenMatt bạn không thể quay lại từ đầu trừ khi chuyến tham quan là một vòng tròn như trong câu trả lời.
DonQuiKong

2
@DonQuiKong: Có, tôi nên đã chỉ định một "tour du lịch kín" khi tôi gõ nó. Điểm vẫn giữ cho các tour du lịch như vậy. Bây giờ, bạn có thể chỉ cho tôi một tour du lịch của hiệp sĩ thực sự di chuyển trong một vòng tròn không? :-p
GreenMatt

1
@GreenMatt chắc chắn, chỉ cần lấy câu trả lời và thu nhỏ;). Nhưng có những tour du lịch mở nên bạn sẽ phải chứng minh rằng cũng có một tour khép kín
DonQuiKong

2
@GreenMatt Tại sao bạn đồng ý với DonQuiKong? Tại sao nó không quan trọng nếu nó không phải là một đóng cửa? Nó không thể quay lại và đi khắp mọi nơi? (Không nói bạn sai. Tôi chỉ không hiểu.)
ispiro

Câu trả lời:


57

Vâng, nó có thể

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Chuyến lưu diễn của hiệp sĩ đặc biệt này đã kết thúc, nghĩa là nó bắt đầu và kết thúc ở cùng một quảng trường. Do đó, hiệp sĩ có thể bắt đầu tại bất kỳ ô vuông nào trên bảng và kết thúc trên cùng một ô vuông, vì nó chỉ bắt đầu ở một điểm khác trong chu kỳ.5
Ngoại trừ, loại phép thuật nào được sử dụng từ f3 đến h7 ... một cú nhảy kép?! EDIT: Ah, nó thực sự là một cú nhảy đôi.
PascalVKooten

Tôi cho rằng bạn cũng có thể thực hiện chuyến tham quan của một hiệp sĩ mở (tức là không phải là một chu kỳ) bắt đầu từ b1 và kết thúc tại g1?
Jeppe Stig Nielsen

@JeppeStigNielsen có, bạn có thể!
Aric
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.