Câu hỏi được gắn thẻ «endgame»

Các câu hỏi liên quan đến giai đoạn cuối cùng của một ván cờ, khi chỉ còn vài quân cờ trên bàn cờ.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.