Câu hỏi được gắn thẻ «puzzles»

Thông thường, một loại vấn đề giải đố trong đó cần có giải pháp chiến thuật hoặc vị trí, như Trắng / Đen để di chuyển và giành chiến thắng, trong trường hợp thường là một trò chơi giữa của vị trí endgame-esqe. Nhưng một câu đố cũng có thể là một câu đố cờ vua, toán cờ vua. hoặc bất kỳ vấn đề cờ vua không bình thường khác. Các câu hỏi về giải câu đố, ứng dụng câu đố và trang web, làm thế nào để hiểu ý tưởng đằng sau câu đố, v.v. cũng thuộc chủ đề.


2
Tại sao underpromote trong endgame KNNP-KR này?
Ở vị trí dưới đây, tôi đang quảng bá cho con tốt của mình. Ứng dụng nói quảng cáo cho Nữ hoàng là không chính xác, nhưng Rook có đúng không? Trong thiết lập này, nó không có ý nghĩa. NN - NN, 1-01. b8 = R 1-0| <Bắt đầu …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.