Câu hỏi được gắn thẻ «carlsen»

Các câu hỏi liên quan đến Đại kiện tướng người Na Uy và đương kim vô địch thế giới Magnus Carlsen.

4
Anand có chiến thắng bắt buộc tại bất kỳ thời điểm nào trong Trò chơi 9 của trận đấu thế giới Anand-Carlsen 2013 không?
Trong phần lớn trò chơi Anand-Carlsen ngày nay, màu trắng dường như có một cuộc tấn công giao phối mạnh mẽ. Nhưng từ những phân tích tôi đã thấy, chưa bao giờ có một điểm rõ ràng là màu đen sẽ không thể chống lại lối chơi hay nhất. Có …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.