Câu hỏi được gắn thẻ «rating»

Một con số gần đúng với kỹ năng của người chơi. Ý nghĩa thực tế của số phụ thuộc vào tổ chức phát hành. Xếp hạng FIDE được sử dụng làm tiêu chuẩn quốc tế cho cờ vua


1
Cơ sở dữ liệu trận đấu cờ vua miễn phí
Tôi đang làm việc trên một thuật toán xếp hạng / xếp hạng và cuối cùng tôi cũng có thể kiểm tra một số giả thuyết nhưng để làm được điều đó tôi cần dữ liệu thực. Thành thật mà nói hầu như bất kỳ trò chơi cờ nào cũng …
14 rating 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.